Cursos disponibles

En aquest espai hi trobareu la informació general del Taller virtual, aquella informació comuna i independent del Grup-Aula al qual esteu inscrites.

La informació o debats que es generin en aquest espai seran compartits per a totes les persones que participeu al Taller virtual.

Creació i posada en marxa d'una cooperativa

Creació i posada en marxa d'una cooperativa

Creació i posada en marxa d'una cooperativa

Creació i posada en marxa d'una cooperativa