Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Atenció: Hem reconvertit l'espai de la Jornada Inicial en l'espai de comunicació del Taller Virtual!!

En aquest espai hi trobareu la informació general del Taller virtual, aquella informació comuna i independent del Grup- Aula al qual estigueu inscrits.

La informació o els debats que es generin en aquest espai seran compartits per a totes les persones que participeu al Taller virtual.

Hi trobareu la informació que fins ara hi havia de la Jornada Inicial, a més de la gravació del video de la Jornada per aquells que no vau poder assistir-hi.