Com crear una cooperativa de Treball Associat
Interactius aracoop
Itinerari Pràctic
 
Què és una cooperativa de treball associat? Qué necessitem per iniciar una cooperativa? Quin són els tràmits per crear una cooperativa? Ja tenim cooperativa!!