Com crear una cooperativa de Treball Associat
Interactius aracoop
Què és una cooperativa de treball associat?
Les cooperatives de treball associat són empreses formades per persones que treballen i que també en són les propietàries.
Cert Fals
Les persones sòcies de la cooperativa no poden participar en la gestió de l’empresa.
Cert Fals
Els beneficis de la cooperativa es reparteixen en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada (és a dir, en funció del treball aportat i no del capital)
Cert Fals